“Dont Waste Your Time”

W ramach nawiązanej współpracy z organizacją z Czech, w czerwcu 2016 r. miała miejsce wizyta przygotowawcza projektu, która miała na celu poznanie się partnerów, opracowanie szczegółowego planu działania dot. realizacji projektu w Szczecinie. Najważniejsze było poznanie uczestników...